Bohatá penze

Půjčky a úvěry

Ekonomická krize Vám dýše na záda? Zkuste se podívat na nabídku rychlé půjčky na webu půjčil.cz. Web informuje o možnostech získání bankovních i nebankovních půjček.

Druhy penzí od penzijních fondů

1. Starobní penze

Starobní penze patří mezi povinné součásti penzijního připojištění. Musíte spořit minimálně 5 let a dosáhnout věku 60 let pro její výplatu.

2. Invalidní penze

Na invalidní penzi máte nárok v případě, sjednali-li jste si ji ve smlouvě, zda-li Vám byl přiznán plný invalidní důchod z důchodového pojištění a pokud jste spořili po dobu alespoň 3 let.

3. Výsluhová penze

Výsluhové penze můžete dosáhnout až po 15 letech spoření. Chcete-li vybrat peníze ještě před dosažením 60 let věku, je právě sjednání této penze výhodné. Na výsluhovou penzi můžete směřovat maximálně 50% Vašich úložek – tedy zbývající polovina musí být určena na starobní penzi.

4. Pozůstalostní penze

V případě úmrtí účastníka penzijního připojištění pozůstalostní penzi získají oprávněné osoby, a to za podmínek, že tento účastník spořil alespoň 3 roky nebo byl příjemcem starobní či invalidní penze. Pozůstalostní penze se sjednává pouze na dobu určitou. U této penze nemůžete žádat o jednorázové vyrovnání.

5. Další formy vyplácení

a) Odbytné: Po 12 měsících můžete vybrat své uložené finance, avšak bez státního příspěvku a výnosů z něj.

b) Jednorázové vyrovnání: K tomuto vyrovnání dojde, pokud splníte podmínky pro čerpání penze a platíte příspěvky minimálně po dobu 3 let (v případě vypořádaní nároku na invalidní a pozůstalostní penzi), respektive 5 let (v případě starobní penze). Částka, kterou obdržíte, je složena z příspěvků zaplacených účastníkem, příspěvků zaměstnavatele, státních příspěvků a podílu na výnosech z hospodaření fondu.