Bohatá penze

Půjčky a úvěry

Ekonomická krize Vám dýše na záda? Zkuste se podívat na nabídku rychlé půjčky na webu půjčil.cz. Web informuje o možnostech získání bankovních i nebankovních půjček.

Penzijní připojištění: Chcete ke konkurenci? Připravte se na pokutu 800 korun

Uvažujete o změně penzijního fondu? Nově se připravte na pokutu 800 korun. 1. srpna totiž vstoupila v platnost novela zákona, která to českým penzijním fondům umožňuje. Rovněž zprostředkovatelé produktů penzijního připojištění musí čelit přísnějším pravidlům. Jak se tyto změny dotknou klientů? Server Pripojisteni.cz vám přináší odpovědi.

Proč novelizace zákona o kapitálových trzích?

Primárním cílem penzijního připojištění je zajištění dostatečných finančních příjmů pro období penze. Jedná se o státem podporovanou formu spoření, ke svým pravidelným úložkám od státu dostanete 50 až 150 korun měsíčně. Ministerstvo financí a Česká národní banka však chtějí snížit vysoké náklady na získávání klientů, které ukrajují jak z výnosů klientů, tak ze zisků akcionářů. Na provizích fondy jen za loňský rok dokonce vyplatily 1,5 miliardy korun. Současná krize silně ukousla z výnosů peněz, které klienti do penzijních fondů vložili. Novela zákona o kapitálových trzích přináší změny, které se týkají zhruba 4,5 milionu lidí. Penzijním fondům například umožnila zavést administrativní poplatek za přestup ke konkurenci, maximálně však 800 korun. Všechny české penzijní fondy toho využily a poplatek zavedly v plné výši. Pokuta za přestup do jiného fondu se však vztahuje jen na ty klienty, jejichž smlouva není starší pěti let. Klienti, kteří si spoří déle, jsou od tohoto poplatku tedy osvobozeni a nemusí se obávat jakýchkoli sankcí.

Fondy i zprostředkovatelé musí klientovi sdělit, kolik inkasují provizi.

Jak v dnešní době zvyšovat výnosy fondu? Zvyšovat jeho příjmy investiční politikou a držet náklady fondu na uzdě. A to se týká i provizí za zprostředkování penzijního připojištění. Klient by nově měl být informován o podstatných skutečnostech týkající se fondu či zprostředkovatele a o výši provize.

Základní informace o penzijním připojištění

Penzijní připojištění se nám nabízí jako poměrně výhodná forma bezpečného a dlouhodobého spoření. Je určeno pro fyzické osoby starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky nebo i pro fyzické osoby starší 18 let s bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie, účastní-li se veřejného zdravotního pojištění nebo důchodového pojištění v České republice.

Vaše finance posíláte formou pravidelných měsíčních, čtvrtletních či ročních úložek, které jsou pak podporovány státem a zhodnocovány daným fondem. Minimum Vašich poslaných financí je omezeno hranicí 100 Kč měsíčně – maximum není omezeno.

Podrobnější informace o státní podpoře penzijního připojištění, daňových úlevách či příspěvcích od zaměstnavatele, získáte na stránce "výhody penzijního připojištění".

Druhy penzí od penzijních fondů

1. Starobní penze

Starobní penze patří mezi povinné součásti penzijního připojištění. Musíte spořit minimálně 5 let a dosáhnout věku 60 let pro její výplatu.

2. Invalidní penze

Na invalidní penzi máte nárok v případě, sjednali-li jste si ji ve smlouvě, zda-li Vám byl přiznán plný invalidní důchod z důchodového pojištění a pokud jste spořili po dobu alespoň 3 let.

3. Výsluhová penze

Výsluhové penze můžete dosáhnout až po 15 letech spoření. Chcete-li vybrat peníze ještě před dosažením 60 let věku, je právě sjednání této penze výhodné. Na výsluhovou penzi můžete směřovat maximálně 50% Vašich úložek – tedy zbývající polovina musí být určena na starobní penzi.

4. Pozůstalostní penze

V případě úmrtí účastníka penzijního připojištění pozůstalostní penzi získají oprávněné osoby, a to za podmínek, že tento účastník spořil alespoň 3 roky nebo byl příjemcem starobní či invalidní penze. Pozůstalostní penze se sjednává pouze na dobu určitou. U této penze nemůžete žádat o jednorázové vyrovnání.

5. Další formy vyplácení

a) Odbytné: Po 12 měsících můžete vybrat své uložené finance, avšak bez státního příspěvku a výnosů z něj.

b) Jednorázové vyrovnání: K tomuto vyrovnání dojde, pokud splníte podmínky pro čerpání penze a platíte příspěvky minimálně po dobu 3 let (v případě vypořádaní nároku na invalidní a pozůstalostní penzi), respektive 5 let (v případě starobní penze). Částka, kterou obdržíte, je složena z příspěvků zaplacených účastníkem, příspěvků zaměstnavatele, státních příspěvků a podílu na výnosech z hospodaření fondu.